PRACE OGRODOWE I STUDNIE PRZYDOMOWE Wojciech Szopa

PRACE OGRODOWE I STUDNIE PRZYDOMOWE Wojciech Szopa

<a href="http://www.freepik.com">Designed by welcomia / Freepik</a>

Odpowiednio zadbany i utrzymany ogród to najlepsza wizytówka Twojego domu. 

Oferuję kompleksowe rozwiązania z zakresu zakładania i pielęgnacji ogrodów, nawadniania a także usług wiertniczych.

Usługi ogrodnicze
 • wykonywanie ogrodu na zlecenie klienta z możliwością nawadniania  z własnej przydomowej studni, którą sam wykonuję.
 •  W ramach prac ogrodowych wykonywanie drenaży wokół budynku (jeżeli będzie taka potrzeba, aby nie podmakał ogród) oraz oczka wodne.
 • odpowiednie przygotowanie podłoża (niwelacja chwastów, nawożenie, użyźnienie)
 • wykonywanie rabaty kwiatowej z różnych gatunków roślin
 • wykonywanie rabaty całorocznej w stylu angielskim z roślin bylinowych wieloletnich
 • rozplanowanie roślin po wcześniejszej konsultacji z klientem i ich nasadzenie.
 • może to być instalacja nawadniająca ze zraszaczami lub linia kroplująca, sterowana za pomocą sterownika,
 • maksymalna odległość między zraszaczami nie powinna przekraczać 60% ich nominalnej średnicy nawadniania.
 • projektując system nawadniania ogrodu w każdej jego części powinny się znaleźć urządzenia tylko jednego rodzaju (zraszacze statyczne, zraszacze ruchome, czyli turbinowe, mikro zraszacze, linie kroplujące), podlewające rośliny o takich samych wymaganiach, ponieważ nie różnią się wydatkiem wody i koniecznym czasem pracy. Sekcje pracują pojedynczo nawadniając etapami kolejne fragmenty ogrodu, ich liczba zależy od wielkości ogrodu oraz od tego, jakim dysponujemy ciśnieniem i wydatkiem wody (im większy ogród, słabsze ciśnienie i mniejszy wydatek wody, tym więcej sekcji).
 • woda do nawadniania może być z sieci wodociągowej lub własnej studni przydomowej.
 • dobór mieszanki traw w zależności od przeznaczenia (sportowa, rekreacyjna, ozdobna),
 • usytuowanie trawnika (miejsce słoneczne lub cień) oraz rodzaj gleby (żyzna, wilgotna, jałowa, sucha),
 • przygotowanie podłoża poprzez usuniecie chwastów, kamieni, korzeni, wyrównanie terenu,
 • wzbogacenie podłoża o materię organiczną (torf, ziemia ogrodowa),
 • spulchnienie podłoża,
 • wysianie odpowiedniej mieszanki traw,
 • przysypanie 0,5cm torfem,
 • wałowanie w celu dociśnięcia do podłoża,
 • nawadnianie w zależności od pogody,
 • w późniejszych terminach nawożenie, aeracja-napowietrzanie, wertykulacja, piaskowanie.
 • trawa z rolki jest kupowana od producenta,
 • rodzaj trawy w zależności od wymagań klienta (rekreacyjna, sportowa, ozdobna),
 • przed położeniem trawnika z rolki konieczne jest przygotowanie podłoża poprzez usunięcie starej darni, wybranie kamieni, użyźnienie podłoża (torf, ziemia ogrodowa) oraz spulchnienie,
 • rozłożenie trawnika wraz z docinaniem do żądanych wymiarów,
 • wałowanie w celu dociśnięcia do podłoża,
 • kilkukrotne podlewanie (w zależności od pogody) w celu przykorzenienia trawnika do podłoża.
 • koszenie trawy z wywozem to usługa, która wykonana jest przy pomocy narzędzi takich jak traktorek-kosiarka (do dużych obszarów), kosiarka spalinowa pchana (na małe powierzchnie), kosiarka spalinowa żyłkowa (do różnych skomplikowanych pochyłych terenów między drzewami, przy obrzeżach). Skoszona trawa będzie grabiona, zbierana do worków i wywożona na wysypisko odpadów, bądź częściowo kompostowana u zleceniodawcy.
 • grabienie liści odbywa się od późnej jesieni aż do wiosennych porządków w ogrodach i na terenach zielonych. Prace te wykonuje się głównie ręcznie za pomocą specjalnych grabi, w większości przypadków liście pakuje się do worków i wywozi na wysypisko odpadów (odpłatnie), czasami liście używane są do kompostowania lub przykrywania roślin ozdobnych wrażliwych na wymarzanie.
 • plewienie to jedna z najbardziej odpowiedzialnych czynności w pracach ogrodniczych, szczególnie wiosną gdy trzeba rozróżnić rośliny ozdobne od chwastów, w związku z tym czynność ta wymaga dużej fachowości i precyzji.
 • odśnieżanie wykonywane jest na posesjach, miejscach podjazdów i ciągach komunikacyjnych w czasie opadów śniegu przy pomocy doczepnego pługa do traktorka oraz ręcznie łopatą do śniegu. Dodatkowo wykonywane jest piaskowanie i posypywanie solą w przypadku gołoledzi.
 • wytrasowanie oczka w terenie,
 • wykonanie wykopu z wywozem urobku lub bez,
 • wybranie z dna oczka kamieni, korzeni,
 • wykonanie podsypki piaskowej pod folie grubości np. 5cm,
 • rozłożenie foli z docięciem według wymiarów (ewentualne klejenie lub zgrzewanie),
 • wykonanie robót kamieniarskich na obrzeżach oczka (maskujących folię),
 • napełnienie oczka wodą,
 • posadzenie roślin nadwodnych i wodnych,
 • według potrzeb klienta montaż fontanny, filtra, oświetlenia i zarybienie.
 • utrzymywanie w najlepszym porządku ogrodów/terenów zielonych przez cały rok zgodnie z ustaleniami z klientem.
 • przycinanie drzew/krzewów (iglastych, liściastych, owocowych ) można podzielić na wiosenne, letnie i jesienne w zależności od gatunków drzew/krzewów oraz potrzeb klienta (cięcie formujące), niezbędne narzędzia do wykonania tych prac to piłka, sekator, pilarka spalinowa, nożyce spalinowe.
Usługi wiertnicze
Studnie przydomowe
 •  rozpoznanie potrzeb właściciela działki w zakresie ilości zużycia dobowego wody do podlewania ogrodu oraz częstotliwości podlewania.
 • Uzgodnienie z klientem obudowy studni (zwykła czy ozdobna kiwajka)
 • zabudowa filtra, ożwirowanie, dezynfekcja studni,
  pompowanie oczyszczające pompą wykonawcy
 • pompowanie pomiarowe w celu oszacowania wydajności studni
 • docelowy montaż pompy według wymagań klienta (hydrofor, pompa głębinowa, pompa ręczna- kiwajka)
 • zagospodarowanie terenu wokół studni (obudowa studzienna z kręgów lub inna ozdobna wraz z wybrukowaniem wokół studni).
 • rozpoznanie warunków wodnych poprzez pomiary w okolicznych studniach
 • wiercenie studni żerdziami wiertniczymi do głębokości kilkunastu metrów (max 30m) metodą płuczkową lub wiercenie w rurach osłonowych.
 • wykonanie ozdobnej studzienki abisyńskiej ręcznej (kiwajki) poprzez wkręcanie lub wbijanie w grunt filtra do odpowiedniej głębokości (warstwy wodonośnej).
 • określenie wydajności studni przed pogłębianiem
 • wstępne odmulenie dna studni specjalnym urządzeniem do wybierania urobku
 • podwiert w studni rurami osłonowymi do wymaganej głębokości
 • wpuszczenie w rury osłonowe odpowiednio dobranego filtra do danej warstwy wodonośnej (gliny, piaski, iły, żwiry)
 • wyciągnięcie rur osłonowych
 • pompowanie końcowe w celu odmętnienia i otrzymania czystej (przejrzystej) wody
 • pomiar końcowy wydajności studni po pogłębieniu i zafiltrowaniu.
 • oczyszczenie mechaniczne studni kopanej z innych materiałów (duże kamienie, cegła, deski z wieka studni)
 • odmulenie studni poprzez wybranie szlamu z dna specjalną pompą szlamową i innymi urządzeniami
 • dezynfekcja studni odpowiednim roztworem chemicznym.
 • powyższe prace wykonywane są według projektu i ustaleń z klientem świdrem spalinowym oraz przez wpłukiwanie.

Inne usługi pokrewne
 • wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń

 • wypompowywanie wody ze stawów i oczek wodnych.

 • wykonanie małych studzienek w piwnicy, garażu w celu wypompowania wody poniżej wylewki/posadzki, tak aby nie podchodziła woda i nie zalewała powierzchni pomieszczenia.
 • mają na celu zagospodarowanie wody opadowej pochodzącej z podjazdów, chodników, dachów i rynien. Woda opadowa zgromadzona w studzience może zostać wykorzystana do podlewania ogrodu.
 • woda kierowana jest do układu drenów (perforowanych rur), które ułożone są pod niewielkim kątem, tak aby zachować odpowiedni spadek i rozsączana jest do gruntu.
 • usunięcie przyczyn powstawania zawilgocenia i poddanie pomieszczenia procesowi niwelacji wilgoci za pomocą osuszacza.
 • ustalenie przyczyn zalewania pomieszczenia, odcięcie dopływu wody poprzez wykonanie wtórnej izolacji tak aby woda nie przedostawała się w głąb murów,   następnie wykonanie oddychającego systemu, w którego skład wchodzą tynki renowacyjne i malarskie powłoki paroprzepuszczalne.
 • wykonanie próbnego odwiertu małą średnicą w celu dowiercenia do wody
 • oszacowanie na ilu metrach znajduje się warstwa wodonośna.
Kontakt

Telefon:     +48 661 762 917
Email: szopkinss@interia.pl

Call Now Button